TERÀPIA FAMILIAR

  • Dificultats de convivència
  • Processos de separació
  • Comunicació pares-fills
  • Processos d'adopció
  • Adolescència
  • Processos de dol
  • Reconstitució d’una nova família
  • Naixement d'un nou fill

Les famílies passen per molts moments conflictius (canvis d’etapa, crisis, dificultats de convivència,…). Cadascú té la seva manera de ser i pot trobar-se en moments vitals diferents. Això sovint crea malestar i incomprensió. La Teràpia Familiar ajuda a entendre i afrontar aquests conflictes: es facilita un espai que afavoreixi la comunicació i comprensió mútua. També es treballa per trobar acords, maneres d’interactuar que permetin millorar la convivència dins la família.

La teràpia familiar també pot fer-se només amb alguns dels membres de la família. La intervenció sobre un o més membres afecta a la resta: canvia la manera de funcionar de la família sense que els altres en siguin conscients.

© Integra Terrassa 2020  – Disseny web: joelmarco.com