TERÀPIA DE PARELLA

  • Discussions freqüents
  • Gelosia
  • Infidelitat
  • Diferències de caràcter
  • Dificultats sexuals
  • Distanciament
  • Dificultats amb les respectives famílies
  • Acompanyament durant la separació

La parella pot passar per moments en què resulta difícil parlar, entendre’s. Sorgeixen els dubtes, la gelosia, els retrets, el distanciament…

La Teràpia de Parella tracta d’augmentar el grau de consciència sobre la dinàmica de funcionament de la parella, d’identificar allò que causa els problemes a la relació.

Quan ens sentim entesos i tinguts en compte, estem més predisposats a fer-ho amb l’altre. En una relació de parella sana és important saber el que és important per a un mateix i poder-ho expressar. Conèixer el caràcter de l’altre i els seus límits. De manera que la parella, cadascú des de la seva individualitat, pugui conviure i relacionar-se per tenir una vida que s’adigui als dos.

Per tant, la Teràpia de Parella permet que cadascú pugui dir què li agrada i què no li agrada de la relació. Es tracta de trobar un terreny comú, uns acords que permetin materialitzar els compromisos a què s’ha arribat durant la sessió.

És una teràpia que es pot fer individualment, per entendre com funciona la pròpia parella i la relació que s’estableix entre els dos. El treball de manera individual amb una de les persones fa que es comporti de manera diferent, la qual cosa provoca que l’altre no pugui mantenir la conducta habitual.

© Integra Terrassa 2020  – Disseny web: joelmarco.com