PSICOTERÀPIA INDIVIDUAL

  • Ansietat
  • Estrès
  • Dependència emocional
  • Dol
  • Addiccions
  • Depressió
  • Conflictes de parella
  • Dificultats sexuals
  • Dubtes orientació sexual
  • Fòbies

La Psicoteràpia és un espai de trobada amb un mateix. Una relació de comprensió i respecte que ens ajuda a entendre el que desconeixem de la nostra manera de ser: les creences que ens condicionen, les emocions i conductes que no ens agraden. Aquesta teràpia ens permet connectar amb qui som realment.

És un treball col·laboratiu. Es parteix d’allò que a la persona no li agrada de si mateixa o que vol canviar: estats depressius, d’ansietat, amb dificultats de convivència, amb dubtes i inseguretat. L’objectiu és que aconsegueixi entendre què li està passant. Fer conscient el que inconscientment ens influeix (autoimatge distorsionada, creences menystenidores, exigències familiars heretades, etc.) ens allibera de pesos innecessaris i ens permet veure com som de manera més genuïna. Es tracta de trobar una manera d’actuar coherent amb un mateix per viure amb més plenitud i satisfacció.

© Integra Terrassa 2020  – Disseny web: joelmarco.com